Anmälan och tidslinje för 2023 

Datum och platser: 

13 januari, 15.00: Zoom-möte med möjlighet att ställa frågor: https://uu-se.zoom.us/j/62766708715

3 februari, 09.00–15: Kurs och workshop för lärare i Uppsala


10 mars: Skicka talmanus till martin.jedestav@littvet.uu.se 


24 mars:
Workshop för eleverna till den nationella talfesten, om möjligt på respektive skola. 


21 april 2023:
Nationell talfest på Humanistiska teatern i Uppsala
 Digital workshop för eleverna inför Nordisk Talefest: datum och tid meddelas senare


12 maj 2023: Nordisk Talefest, Skamlingsbanken, Kolding, Danmark. 

Anmäl din klass genom att skriva till martin.jedestav@littvet.uu.se
Skriv ”Anmälan till Nordisk Talefest 2023” i ämnesraden. 

Ange i mejlet:
 1. Namn på lärare/kontaktansvarig
 2. Namn på skola
 3. Klass och årgång
 4. Antal elever
 5. Skolämne

Beskrivning av innehållet våren 2023 

Lärare och elever får tillgång till: 

 • Undervisningsmaterial där innehållet kommer att kunna anpassas till svensk-, samhällskunskap och retorikundervisning 

 • Ett workshop-tillfälle för lärare. 

 • En workshop för elever som ska delta i den nationella talfesten där vi går på djupet  med deras manus och gestaltning av den muntliga presentationen 

 • En workshop för de elever som bjuds in för att delta i Nordisk Talefest 

Kurs för lärare

Den 3 februari hålls en kurs och workshop för medverkande lärare. Kursen består av en introduktion till undervisningsmaterialet och till de didaktiska förslag som finns i samband med manusskrivande samt exempel på övningar i praktisk retorik att genomföra i klassrummet. Kursen hålls av forskare och lärare som har lång erfarenhet av undervisning i retorik och coachning i olika retoriktävlingar. Ett ytterligare syfte med dagen är att ge deltagande lärare möjlighet att ta del av varandras erfarenheter från undervisning i muntlighet.

Undervisning

Lärarna undervisar sina klasser i att skriva och hålla tal. Vi föreslår att följa eller ta utgångspunkt i vårt undervisningsmaterial, men det står naturligtvis varje lärare fritt att lägga upp undervisningen efter behov. Det är dock ett krav att eleverna ska skriva tal, alltså inte dikter, poetry slam eller essäer. Därutöver uppmuntrar vi till att undervisningsförloppet avslutas med att alla elever håller tal inför klassen eller skolan! 
Bedömningskriterier 
 • Talen ska vara 3–4 minuter långa. Det motsvarar mellan 420 och 560 ord. 
Talen ska vara argumenterande och innehålla: 
 • En tydlig ståndpunkt 

 • En inledning, en mitt och en avslutning 

 • Argument i form av exempel, analogier, fakta etcetera 

 • Samtliga medverkande utgår från temat hem. Temat tänkt som en utgångpunkt och inspiration, och det är förstås inget krav att ordet hem ingår i talet. I anknytning till undervisningsmaterialet kommer det finnas exempeltal som kan kopplas till temat liksom en närmare beskrivning av det som kan användas i undervisningen. 

Skicka in talen 

Lärarna väljer tillsammans med klassen ut de elevers talmanus som ska skickas till den nationella festivalkommitéen. Talmanus skickas senast den 10 mars till Martin Jedestav på mejladress martin.jedestav@littvet.uu.se. 
Nota Bene! En del elever kan känna så stor oro för att hålla tal inför en publik att de inte ens vill skicka in sitt tal. Men vi ber er att uppmärksamma dem på att vi tar ett steg i taget. Första steget är att delta i workshoppen och först därefter besluta om de vill delta eller inte i den nationella talfestivalen. Vi kommer inte att tvinga någon att delta. 

Urvalskriterier 

Talfestivalen i Uppsala är en mötesplats för unga vuxna att få möjlighet att framföra ungas perspektiv och visioner för en fysisk publik utanför klassrummet. Målet är att dagen ska visa på mångfald och intresse för en lyssnande publik. Tio elever som är motiverade att framföra ett budskap som tillför det givna temat Hem nya perspektiv, oväntade infallsvinklar eller en politisk hållning kommer att erbjudas att få delta i den större nordiska talfestialen den 12 maj. 

Workshop för elever 

De utvalda eleverna erbjuds en heldags coachning av oss med individuell respons på talen. Vi kommer att gå igenom manus igen, och också träna på hur rösten kan värmas upp och hur de kroppsliga uttrycken kan användas på olika sätt. Dagen slutar med att alla håller sina tal för varandra. 

Nationell talfest 

Den nationella talfesten är en mötesplats för att utöva aktivt medborgarskap. De unga vuxna får möjlighet att lyfta fram saker de brinner för genom att berätta, argumentera och förklara. Vi bjuder också in klasskamrater, vänner, familj och andra intresserade som vill höra de unga tala. Talarna kommer att bli filmade för att bli utvalda att representera sin klass och sitt land på Nordiska Talefesten. 

Nordisk Talefest 

Nordisk Talefest är en endagsfestival. På Nordisk Talefest kommer unga vuxna från gymnasieskolor i hela Norden hålla och höra på tal på de andra nordiska språket. Eleverna får möjlighet att möta unga vuxna från de andra nordiska länderna. Förutom talscenen kommer det att finnas matvagnar och musikscener. 

Samtidigt som den nationella talfesten hålls i Sverige hålls talfester i Norge och Danmark. En skandinavisk panel väljer ut och inviterar talare från de tre länderna att hålla tal på Nordisk Talefest utifrån det insända videomaterialet från de nationella talfesterna. Här gäller samma urvalsprinciper som vid de nationella talfesterna. 

Syftet med projektet 

Nordisk Talefest är en del av projektet ”Norden og verden”, som stöttas ekonomiskt av A.P Möller Fonden. Syftet med projektet är att: 

 • uppmuntra nordisk samhörighet och det gemensamma i språket och i kulturen, 

 • skapa en större förståelse för Nordens speciella kultur och plats i världen, 

 • stärka retorisk kompetens och demokratiskt medborgarskap hos unga vuxna i Norden.