Undervisningsmaterial

En introduktion till hela materialet finns i den första blå rutan här nedan. Där förankras också målet med undervisning i muntlighet i gymnasieskolans styrdokument för ämnet Svenska och den fristående kursen Retorik. I den andra blå rutan finns årets tema Hem presenterat utifrån både en nutida och en historisk blick på ordet hem.

På sidan finns också klickbara mindre rutor. De fyra första – Lyssna och läsa, Förbereda och skriva, Smycka och framföra samt Nervositet och talrädsla – innehåller en lite längre text som introduktion till övningarna samt material och övningar att genomföra. Till varje övning finns en ungefärlig tidsåtgång angiven. Den sista klickbara rutan innehåller tips på litteratur att använda för egen kompetensutveckling.

Introduktion

Smycka och framföra

Övning

Blomsterspråk

Denna uppgift stärker elevers förståelse av stilfigurer.

Tid
45-60min
Förberedelse
Välj ut minst tre olika texter. Tips på vilka texter som kan väljas är: låtar, högtidstal, dikter. Var även förberedd på att förklara hur de stilfigurerna ni ämnar diskutera fungerar, samt ha lättförståeliga definitioner för dessa.

Övning

Den gyllene medelvägen

Denna övning hjälper elever att hitta sitt eget naturliga kroppsspråk och sin egen stil som retoriker.

Tid
15-60min
Förberedelse
Se till att eleverna har ett tal de kan använda sig av under övningen, antingen ett de skrivit själva eller ett du valt. Välj även själv vilka delar av övningen du vill betona, olika elever behöver öva på olika delar i sin presentationsteknik.

Övning

Sist jag fattade ett viktigt beslut

Målet med denna övning är att avmystifiera talsituationen och att öppna upp rummet för alla att tala i.

Tid
20-45min
Förberedelse
Ingen

Övning

Inspelad muntlighet

Denna övning ger eleverna möjlighet att se sig själva och observera sitt eget tal som

Tid
15min
Förberedelse
Eleverna måste ha ett egenskrivet manus redo

Övning

Uppräckt hand

Övningens syfte är att träna eleverna på att lyfta sin blick bort från sitt manus.

Tid
60min
Förberedelse
Eleverna måste ha ett tal att hålla

Övning

Stilfigurer

Syftet är att bli uppmärksam på stilfigurers funktion i ett tal.

Tid
20-45min
Förberedelse
Välj ett tal som finns både inspelat och transkriberat